Next Previous Contents

1. Instalace

1.1 Požadavky

Požadavky na systém:

Požadavky na moduly do perlu:

1.2 Instalace pro server apache

Předpokladem je, že je nainstalovaný a funkční modul mod_fastcgi. Nyní tedy:

1.3 Instalace aplikace

Aplikace bude obvykle zřejmě obsahovat tyto adresáře:


Next Previous Contents