Next Previous Contents

2. Jak to funguje?

Hlavní aplikace je v souboru masser, který musí být nainstalován tak, aby byl přístupný pro web server (například apache). Aplikace samotné mohou být uloženy v podstatě kdekoliv jinde, doporučuji je umístit mimo dosah web serveru, aby nebyly ani případnou chybou dostupné protokolem http.

Jde o fast-cgi aplikaci, hlavní program je tedy spuštěn web serverem (dle konfigurace buď při startu nebo při prvním požadavku).

2.1 Úvodní inicializace

Po startu program načte konfiguraci:

2.2 Zpracování požadavku

Po příchodu požadavku systém zpracuje parametry, nejdříve z URL požadavku, poté proměnné požadavku (GET nebo POST požadavek).

 1. za částí URL vedoucí ke skriptu masser jsou zpracovány jedna či dvě části (v debug módu mohou být tři: Příklady:
  /cesta_k_aplikaci/masser/TEST

  zobrazí (default) stránku aplikace TEST

  /cesta_k_aplikaci/masser/_source/TEST/page1

  zobrazí zdrojový kód stránky page1 aplikace TEST

 2. dále jsou zpracovány tyto proměnné (pokud už nejsou načteny z předchozího bodu:
  APP

  jméno aplikace (doporučuji velkými písmeny), pokud není vyplněno, doplní se APP

  PG

  seznam stránek, které mají být zobrazeny, oddělený čárkami, pokud není vyplněno, doplní se default

  OP

  seznam operací, které mají být provedeny, oddělený čárkami, pokud není vyplněno, je prázdný

  LANG

  kód jazyka, pokud není vyplněno, doplní se CZ

  SCH

  kód schématu, pro použití aplikací

  SID

  Session Identification, pro použití aplikací

Poté je inicializována aplikace, pokud ještě nebyla použita:

Nakonec jsou provedeny všechny požadované oprace a zpracovány všechny požadované stránky.

Provedení operace nebo stránky probíhá takto:


Next Previous Contents