Next Previous Contents

Masser - příručka programátora

sepsal Jakub Špičák

1.0 ($Revision: 1.2 $), $Date: 2003/10/07 08:21:45 $
Masser je prostředí pro tvorbu webovských aplikací založená na jazyce perl a technologii fast-cgi (viz www.fastcgi.com). Je připravena pro připojení k databázi a vytvořena tak, aby umožnila co nejefektivnější vývoj a opakované použití maximálního množství kódu.

1. Instalace

2. Jak to funguje?

3. Konfigurace

4. Syntaxe

5. Jak psát...


Next Previous Contents